11. september: K1’s etik lab

Home » 11. september: K1’s etik lab

K1’s etik lab tirsdag d. 11. september 2018 kl. 17:00

Som branche og fagfolk befinder vi os som kommunikationsfolk midt i kampen om at komme til orde, få indflydelse, blive hørt og udlægge sandheden.
Det stiller krav til den måde vi fagligt og jobmæssigt agerer på og forvalter den rolle, vi har fået mandat til at udøve.
K1 tager derfor initiativ til, at der formuleres et kommunikationsetisk kodeks, som gør det nemmere at navigere i denne rolle og håndtere kommunikationsetiske udfordringer.

Første skridt på vejen dertil er en etik lab, hvor vi kredser os ind på, hvad et kommunikationsetisk kodeks skal omhandle og bidrage til.

Om arrangementet:

Der vil blive serveret et let traktement.

Oplægsholdere:

Jacob Dahl Rendtorff, RUC/CBS, og Lars Elmsted, Dansk Journalistforbund

Lokation: CBS, Dalgas Have 15, lokale 2V 088, 2000 Frederiksberg

Tilmelding:

Er du medlem af K1?
Så skal du bruge det tilmeldingslink, du har modtaget på mail.

Er du ikke er medlem af K1 endnu?

Her kan du melde dig ind:
https://hello.zyklus.dk/member/?en=48ac8fbb-7592-4876-8885-88089d7d2f33.

Derefter kan du tilmelde dig arrangementet.

Bemærk: Ved tilmelding bedes du venligst angive, hvorvidt du arbejder i det offentlige, i en privat virksomhed, for en NGO eller som selvstændig konsulent.

Oversigt over kommunikationsetiske kodeks, erklæringer og lovgivning

Etiske kodekser på kommunikationsområdet:

 

Danmark

Dansk Journalistforbund

https://journalistforbundet.dk/djkommunikation/etik-i-k-branchen

https://journalisten.dk/dj-vedtager-standarder-etisk-kommunikation

Journalistuddannelsen, Syddansk Universitet

https://journalisten.dk/journalistlofte-ligger-klar


Europa

Finland

Communication Code of Ethics, Council of Ethics for Communication

Etisk kodeks under udarbejdelse, European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)

Irland

PRII Code of Professional Practice for Public Affairs & Lobbying

Spanien

Den spanske forening for kommunikationschefer (dircom) – på spansk

Tyskland

Code of Ethics, The German Communication Association

USA

Journalistik og sociale medier

https://cronkite.asu.edu/degree-programs/admissions/student-resources/social-media-guidelines

https://www.spj.org/ethicscode.asp

https://communicationmgmt.usc.edu/blog/ethics-of-online-journalists/

Kommunikation

https://nagc.com/code-of-ethics/

Undervisning inden for kommunikation

https://www.natcom.org/sites/default/files/pages/2017_Review_Code_Of_Professional_Ethics.pdf


Internationalt

Charter for media transparency, IPRA

Code of Athens, IPRA

Code of Brussels, IPRA

Code of Lisbon (the European Code of Professional Practice), vedtaget af CERP i 1978)

Code of Venice, IPRA

Code of Ethics, International Asociation of Business Communicators (IABC)

 

Lovgivning og erklæringer:

 

Danmark

Grundlovens §77 om ytringsfrihed og censur

Forvaltningsloven

Markedsføringsloven

Offentlighedsloven

EU

Databeskyttelse

Internationalt

Den europæiske menneskerettighedskonvention

FN’s Menneskerettighedserklæring fra 1948):

Artikel 19. Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

FN’s verdensmål, delmål 9C:

”Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.”

 

Rapporter og undersøgelser:

Bøger:

Albrecht, Jakob & Andreassen, Marchmann Andreas (2014): ”Etik for journalister på nettet”, Forlaget Ajour

Cheney, George et al (2010): “The Handbook of Communication Ethics, Routledge

Clifford G. Christian & Traber, Michael (1997): ”Communication Ethics and Universal Values”, Sage Publishing

Hasselbalch, Ole (2005): ”Informations- og samrådsloven – med kommentarer”, Forlaget Thomsen

Hoff-Clausen, Elisabeth (2008): “Online ethos – webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis, Samfundslitteratur

Mikkelsen, Foght Jan (2002): ”Formidlingsetik – bidrag til en etik for strategisk massekommunikation, Samfundslitteratur

Thomas, Klikauer (2008): “Management Communication – Communicative Ethics and Action”, Palgrave Macmillan

Valuer, Erik & Rugaard, Lars (2010): ”Ministerbetjening – en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven”

By | 2018-09-14T05:28:29+00:00 august 17th, 2018|Categories: TIDLIGERE EVENTS|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment

Følg K1 på Twitter – #K1DK