K1s MANIFEST

Home » K1s MANIFEST
K1s MANIFEST 2018-04-15T19:32:55+00:00

VI ELSKER…
Kommunikation. Dialog. Engagement og Involvering. Problemløsning. Visioner. Vi elsker at hjælpe individet, organisationen og samfundet til at udvikle sig, opnå mere effekt og bedre resultater.

VI TROR PÅ…
Kommunikation kan bygge bro, skabe forståelse, bidrage til fremtid. For individer, organisationer, samfundet. Og os alle.

Vi tror på, at:

– Kommunikation kan bidrage til meningsfulde og engagerende job. Det vil vi gøre ved at være bindeled mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv og organisationsliv.
– Kommunikation kan bidrage til værdiskabelsen for organisationer. Det vil vi gøre via vort stærke netværk, så det enkelte medlem rådgiver og arbejder på bedst muligt niveau – og at man ikke er alene i sin problemløsning.
– Kommunikation kan bidrage til at løse væsentlige problemer i samfundet. Det vil vi gøre ved at huske det brede perspektiv, at hjælpe alle til at være med – og ved selv at være med som en aktiv medskaber af vort samfund.
– Kommunikation kan spille en væsentlig rolle for menneskeheden og fremtidige generationer. Det vil vi gøre ved at vise at K1 findes og at demonstrere at K1 bidrager.
– Vi tror på engagement og involvering. Derfor skal K1 og dets medlemmer bidrage aktivt. Retningen er sat, men tempoet bestemmes af medlemmerne. Vi tror på at medlemskab kan være gratis. Men at det koster blod, sved og … faglighed. Til gengæld vil vi forfølge donationer, projekter og anden funding, som kan hjælpe K1 med altid at være visionær, ambitiøs og få ting gjort.
– Vi tror på at strukturerne i K1 skal være så smalle og dynamiske, at vi nemt kan følge med kommunikationsfagets udvikling og medlemmernes behov uden at lade et bureaukratisk system hindre fremdriften.

VI ER COMMITTEDE TIL…
K1 vil derfor være det faglige centrum for kommunikationsfaget i Danmark. Vi vil fokusere på kvalitet i kommunikationsfagets praksis, og vi sikre at kommunikation i Danmark vil have et hjemsted for den faglige identitet.

Vi er committede til, at:

– K1 skal løfte kvaliteten for faget generelt, og udvikle kommunikation i takt med tiden og nye muligheder
en Koordinerende Arbejdsgruppe, godkendt af medlemmerne, for et år af gangen skal sikre K1´s fremdrift. – Være ansvarlige for at vi gennemfører arbejdsplanen, være ansvarlige for at involvere medlemmerne, være ansvarlige for at leve op til vort Manifest
– etablere et levende og dynamisk fagligt community, der i den digitale hverdag kan sætte scenen og fastholde fokus på kvalitet i kommunikationen.
– gennemføre en række engagerende netværksaktiviteter, der sætter medlemmerne i stand til fysisk at møde hinanden videreudvikle kommunikationsfaget ved at række ud til relevante partnere i kommunikationsarenaen i Danmark, at engagere i internationale communities, at skabe stærkere bånd til uddannelses- og forskningsinstitutioner. Med andre ord: Være åbne overfor – og samarbejde med – alle der vil bedre kommunikation
– sikre åbenhed og gennemsigtighed om K1’s virke, økonomi, beslutninger, ambitioner og fremdrift.

Følg K1 på Twitter – #K1DK